Weboldal használati feltételei

1. Feltételek

Azzal, hogy belép a https://womentales.com webhelyre , elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szolgáltatási feltételeket, az összes vonatkozó törvényt és szabályozást, és elfogadja, hogy Ön felelős a vonatkozó helyi törvények betartásáért. Ha nem ért egyet ezen feltételek bármelyikével, tilos az oldal használata vagy elérése. Az ezen a weboldalon található anyagokat a vonatkozó szerzői jogi és védjegyjog védi.

2. Licenc használata

 1. Engedélyt adunk az anyagok (információk vagy szoftverek) egy példányának ideiglenes letöltésére az LM Holding honlapján, csak személyes, nem kereskedelmi célú, átmeneti megtekintés céljából. Ez egy engedély megadása, nem pedig a tulajdonjog átruházása, és ezen engedély alapján nem:
  1. módosítani vagy másolni az anyagokat;
  2. az anyagokat bármilyen kereskedelmi célra vagy nyilvános (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi) megjelenítésre használja;
  3. az LM Holding webhelyén található szoftverek visszafordításának vagy visszafejtésének megkísérlése;
  4. távolítsa el az anyagokról a szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket; vagy
  5. átadja az anyagokat egy másik személynek, vagy „tükrözze” az anyagokat egy másik szerveren.
 2. Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha Ön megsérti ezen korlátozások bármelyikét, és az LM Holding bármikor felmondhatja. Ezen anyagok megtekintésének megszüntetésekor vagy a jelen engedély megszűnésekor köteles megsemmisíteni a birtokában lévő letöltött anyagokat, akár elektronikus, akár nyomtatott formában.

3. Jogi nyilatkozat

 1. Az LM Holding honlapján található anyagok „ahogy vannak” alapon jelennek meg. Az LM Holding nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, és ezennel visszautasít és megtagad minden egyéb garanciát, beleértve – korlátozás nélkül – a vélelmezett garanciákat vagy feltételeket az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a szellemi tulajdon megsértésére vagy a jogok egyéb megsértésére vonatkozóan.
 2. Továbbá, az LM Holding nem vállal garanciát és nem vállal semmilyen kijelentést a weboldalán vagy az ilyen anyagokkal vagy az oldalra hivatkozott webhelyeken található anyagok felhasználásának pontosságára, valószínű eredményeire vagy megbízhatóságára vonatkozóan.

4. Korlátozások

Az LM Holding vagy beszállítói semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget semmilyen kárért (ideértve, de nem kizárólagosan az adat- vagy haszonvesztésből, vagy az üzletmenet megszakításából eredő károkat), amelyek az LM Holding honlapján található anyagok felhasználásából vagy felhasználási képtelenségéből erednek, akkor is, ha az LM Holdingot vagy az LM Holding meghatalmazott képviselőjét szóban vagy írásban értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Mivel egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garanciák korlátozását vagy a következményes vagy véletlen károkért való felelősség korlátozását, előfordulhat, hogy ezek a korlátozások nem vonatkoznak Önre.

5. Az anyagok pontossága

Az LM Holding honlapján megjelenő anyagok technikai, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhatnak. Az LM Holding nem garantálja, hogy a weboldalán található anyagok pontosak, teljesek vagy aktuálisak. Az LM Holding bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalán található anyagokat. Az LM Holding azonban nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.

Az LM Holding nem vizsgálta át a webhelyére hivatkozott összes webhelyet, és nem vállal felelősséget az ilyen linkelt webhelyek tartalmáért. A linkek feltüntetése nem jelenti azt, hogy az LM Holding jóváhagyja a webhelyet. Az ilyen hivatkozott webhelyek használata a felhasználó saját felelősségére történik.

7. Módosítások

Az LM Holding bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja webhelyére vonatkozó jelen szolgáltatási feltételeket. A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szolgáltatási feltételek aktuális verzióját.

8. Irányadó jog

Ezeket a feltételeket az Európai Unió törvényei szabályozzák és azok értelmezik, és Ön visszavonhatatlanul aláveti magát az adott állam vagy hely bíróságainak kizárólagos joghatóságának.